Mhari Disco Byan – Sohan Singh – Rekha Shekhawat

Mhari Disco Byan Lyrics:

म्हारी डिस्को ब्यान x2 डीजे बजवादु ये खाटू मेला में x2
दे फटकारो दोन्यू नाचा धमा धूम झमेला में ये

खाटू माही सेठ सांवरो ज़यकारो देवा श्याम नाम रो x2
उठ सवारे आजाजे मिल ज़ाजे ब्यान गेला में
म्हारी डिस्को ब्यान x2 डीजे बजवादु ये खाटू मेला में x2

खाटू की या चमक चाँदनी याद करेली चाल पावणी x2
मौज घनी आवेली जद नाचा ये भक्ता का रेला में
म्हारी डिस्को ब्यान x2 डीजे बजवादु ये खाटू मेला में x2

साँवरिया सू प्रीत लगाले आमी सामी नज़र मिलाले x2
खाटूवालो झाखेलो बरकत करदेलो दहला में
म्हारी डिस्को ब्यान x2 डीजे बजवादु ये खाटू मेला में x2

श्याम धणी का दर्शन करजो अल्फ़ा सीडी कॅसेट सुन जो x2
सोहन सिंह प्रहलाद बुलावे बाबा आजाजे एक हेला में
म्हारी डिस्को ब्यान x2 डीजे बजवादु ये खाटू मेला में x2