Shiv Bhola Ki Bhangadali – Rekha Shekhawat

Song credits:
Song: Shiv Bhola Ki Bhangadali
Artist: Rekha Shekhawat as Parvati, Raj as Shiv Bhola
Singer: Hansraj Gurjar
Music Label: Alfa Music & Films
Language: Rajasthani | Marwarii
Director: Babu Lal Saini
Producer: Gopal Saini

Shiv Bhola Ki Bhangadali Song Lyrics:-

Baba Aao Toh Sahi Re x2
Baga Mahi Bhangadali Ghotayi Rakhuli x2

Kayi Mein Bayi Gora Hari Tambaku Tane Hari Wa Tambaku x2
Kayi Mein Bayi Tane Bhangadali Re Baba Aao Toh Sahi Re
Bhola Aao Toh Sahi..
Baga Mahi Bhangadali Ghotayi Rakhuli Re Dokra
Aao Toh Sahi Agad Bum
Baba Aao Toh Sahi Re
Baga Mahi Bhangadli Ghotayi Rakhuli

Kyara Mein Bayi Re Shivji Hari Tambaku Mane Hari Re Tamaku x2
Ghara Mein Lagadi Mane Ghotayi Re Baba Aao Toh Sahi Re
Baba Aao Toh Sahi
Baga Mahi Bhangadali Ghotayi Rakhuli Re Dokra
Aao Toh Sahi Re
Tambaku Pivo Toh Sahi
Baga Mahi Bhangadli Ghotayi Rakhuli

Kayi Mein Ghoti Gora Hari Tambaku Tane Hari Re Tambaku x2
Kayi Mein Ghoti Tane Bhangadli Re Baba Aao Toh Sahi Re
Baba Aao Toh Sahi
Baga Mahi Bhangadli Ghotayi Rakhuli Re Agad Bum
Aao Toh Sahi
Tambaku Pivo Toh Sahi
Baga Mahi Bhangadli Ghotayi Rakhuli

Alfa Mein Chala Gora Piva Tambaku Aapa Piva Ri Tambaku x2
Hansoji Ghote Wahi Bhangadali Re Baba Aao Toh Sahi Re Agad Bum
Baba Aao Toh Sahi
Baga Mahi Bhangadali Ghotayi Rakhuli Re Dhokra
Aao Toh Sahi Mhara Baba
Baba Pivo Toh Sahi
Baga Mahi Bhangadli Ghotayi Rakhuli

with ❤️ by Alfa Music & Films Team.